CENOVNIK NAKNADA APR-U

U tekstu su date naknade APR-u za privredna društva, preduzetnike i udruženja. U slučaju da se odlučite za neku od naših usluga, mi pripremamo kompletne uplatnice za naknade APR-u.

PRIVREDNA DRUŠTVA

Visina naknade za registraciju privrednih društava

Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata, iznosi 4.900,00 dinara.

Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva (OD, KD, DOO i AD) uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara.

Naknada za registraciju osnivanja ogranka stranog privrednog društva i predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za registraciju ogranka domaćeg privrednog društva iznosi 2.800,00 dinara po ogranku.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom društvu, ogranku stranog privrednog društva i predstavništvu stranog privrednog društva, iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu privrednog subjekta iz Registra iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknada za upis i promenu privredne delatnosti udruženja iznosi 2.800,00 dinara.

Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi privrednog subjekta registruju se bez naknade.

Naknada za registraciju drugih podataka o privrednom društvu i brisanje iznosi:

za registraciju promene pravne forme 4.900,00 dinara
za registraciju statusne promene 5.500,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni
za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara
za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara
za brisanje privrednog subjekta 3.000,00 dinara
za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim naknade propisane u članu 3. Odluke (2.800,00 dinara) iznos od 300,00 dinara po suvlasniku
za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000,00 dinara
za registraciju i objavljivanje statuta 1.000,00 dinara
za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom 1.000,00 dinara
objavljivanje dokumenata koji se objavljuju u skladu sa zakonom 700,00 dinara

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o privrednom subjektu, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu 1.700,00 dinara
za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara - u pripremi;
za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara
za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara
za štampanje registracione prijave 120,00 dinara
za izdavanje potvrde da pravno lice, ogranak stranog privrednog društva ili predstavništvo stranog privrednog društva nije registrovan/o u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 1000,00 dinara
za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po pravnom licu
za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.


PREDUZETNICI

Visina naknade za registraciju preduzetnika

Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

REGISTACIJA PROMENE PODATAKA

Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara.
Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 750,00 dinara uvećava se za 400,00 dinara po promeni.
Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi preduzetnika registruju se bez naknade.

REGISTRACIJA DRUGIH PODATAKA I BRISANjE

Naknada za registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti 750,00 dinara po izdvojenom mestu
Naknada za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju iznosi 750,00 dinara
Naknada za brisanje preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara
Naknada za rezervaciju naziva iznosi 1.000,00 dinara

IZDAVANjE IZVODA I POTVRDA IZ REGISTRA

Naknada za izdavanje izvoda i potvrda iz Registra, iznosi:

za izdavanje prepisa odluka registratora i izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 900,00 dinara;
za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku u elektronskoj formi 450,00 dinara - u pripremi;
za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 500,00 dinara;
za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku;
za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.
UDRUŽENJA

Visina naknade za upis udruženja i predstavništava stranih udruženja u Registar

Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br119/13 od 30.12.2013).

Naknada za registraciju osnivanja udruženja/saveza iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o udruženju/savezu, iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o udruženju iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Podaci o kontakt telefonima, adresi za prijem elektronske pošte i internet adresi udruženja/saveza registruju se bez naknade.

Naknada za registraciju drugih podataka i brisanje udruženja/saveza iznosi:

za registraciju statusne promene 5.500,00 dinara po udruženju koje učestvuje u statusnoj promeni;
za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara;
za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara;
za brisanje 3.000,00 dinara;

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o udruženju/savezu, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

za izdavanje izvoda o registrovanim podacima 1.700,00 dinara;
za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara - u pripremi;
za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara;
za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara;
za štampanje registracione prijave 120,00 dinara;

 

 

 

Virtual Office

Banner

Virtuelna kancelarija na Novom Beogradu za uspešan početak poslovanja Vaše firme

Preporučujemo

Banner
Banner