CENOVNIK

Cenovnik

napomena: cene su date sa porezom, APR naknade nisu uracunate u cenu. Cene su okvirne i ABC lux doo ima pravo da cenu prilagodi svakoj pojedinacnoj situaciji (npr. vise osnivaca, direktora, strana lica, strane firme i slicno, kada je postupak komplikovaniji)
Redni broj Vrsta usluge
Cena usluge Troskovi taksi
1.

Osnivanje preduzeca (doo) u Agenciji za privredne registre

U cenu ulazi:
- izrada osnivačkog akta društva
- registraciona prijava osnivanja društva
- izrada OP obrazaca (ovlašćeni potpisnici privrednog društva) i overa dokumenta na sudu
- pomoć pri uplati osnivačkog kapitala društva u banci
- pomoć pri uplati neophodnih taksi za registraciju privrednog društva u APR
- registarcija privrednog društva u APR
5 000 dinara APR naknada 6 000 dinara, overa dokumenata oko 3 000 dinara
1a. Osnivanje preduzeca (doo) - kompletna procedura (APR, banka, Poreska uprava)
U cenu ulazi:
- Registracija firme u APR-u
- Otvaranje bankovnog racuna
- Prijava preduzeca u Poresku upravu
12 000 dinara APR naknada 6 000 dinara, overa dokumenata oko 3 000 dinara
2. Osnivanje preduzetnika
U cenu ulazi:
- registraciona prijava osnivanja preduzetnika
- pomoć pri uplati neophodnih taksi za registraciju preduzetnika u APR
- registarcija preduzetnika u APR
3000 dinara APR naknada 1 600 dinara
2a. Osnivanje preduzetnika - kompletna procedura (APR, banka, Poreska uprava
U cenu ulazi:
- Registracija preduzetnika u APR-u
- Otvaranje bankovnog racuna
- Prijava preduzetnika u Poresku upravu
10 000 dinara APR naknada 1 600 dinara
3. Osnivanje udruženja
U cenu ulazi:
- izrada osnivačkog akta udruženja
- izrada statuta udruženja
- izrada zapisnika sa osnivačke sednice udruženja
- registraciona prijava osnivanja udruženja
- pomoć pri uplati neophodnih taksi za registraciju udruženja u APR
- registarcija udruženja u APR
7000 dinara
4. Promene privrednih subjekata u  Registru APR
U cenu ulazi:
- izrada akta o promeni privrednih subjekata
- registraciona prijava promene privrednih subjekata
- pomoć pri uplati neophodnih taksi za promenu privrednih subjekata u APR
- registarcija promene u APR.
4000 dinara
4. Likvidacija i brisanje privrednih subjekata iz Registra APR-a
U cenu ulazi:
- izrada akata o likvidaciji privrednog subjekta
- registraciona prijava lividacije i brisanjaprivrednog subjekta
- sprovođenje postupka likvidacije privrednih subjekata do momenta brisanja iz registra APR
- pomoć pri uplati neophodnih taksi za brisanje privrednog subjekta u APR
- registracija likvidacije i brisanja u APR.
24.000 dinara
5. Statusne promene privrednih subjekata
Statusne promene podrazumevaju:
- spajanje privrednih subjekata
- podele privrednih subjekata
- odvajanje privrednih subjekata
10000 dinara
6. Virtuelna kancelarija
U cenu ulazi:
- obezbedjivanje adrese (sedista) za vasu firmu
- prijem i prosledjivanje poste
€50 mesecno

*odobravamo 20% popusta za placanje 6 meseci unapred