PROCEDURA REGISTRACIJE

Postupak registracije se pokreće podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre ( APR ) na obrascu koji sadrži podatke koji se registruju. Registracione prijave se mogu preuzeti u Agenciji za privredne registre u Beogradu i organizacionim jedinicama APR uz dokaz o uplati naknade.

Korak 1.

Prilikom podnošenja zahteva za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priložiti potrebnu dokumentaciju sa uplaćenim taksama. Agencija za registraciju donosi rešenje o registraciji privrednog subjekta u roku od 5 dana od dana podnošenja prijave.

Od 06. maja 2009. godine počela je primena jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata stupanjem na snagu Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna APR. Podnošenjem jedinstvene registracione prijave za osnivanje privrednog subjekta i upis u Registar poreskih obveznika na jednom šalteru – u APR-u, podnosilac dobija rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta zajedno sa poreskim identifikacionim brojem (PIB), u roku koji je propisan Zakonom o registraciji privrednih subjekata i koji ne traje duže od 5 dana od podnošenja prijave.


Korak 2.

Istovremeno sa zahtevom za osnivanje podnosi se i zahtev za određivanje matičnog broja Republičkom zavodu za statistiku za koji se plaća taksa.


Korak 3.

Po dobijanju PIB broja kompletna dokumentacija se dostavlja banci radi otvaranja tekućeg računa i po dobijanju istog (za jedan dan) preduzeće može da otpočne obavljanje delatnosti (ako nije u pitanju delatnost za koju je potreban posebna dozvola).

 

 

Virtual Office

Banner

Virtuelna kancelarija na Novom Beogradu za uspešan početak poslovanja Vaše firme

Preporučujemo

Banner
Banner